เครื่องเชื่อมสป็อต

  • น้ำหนักเบา สามารถใช้ได้กับงานซ่อมตัวถังรถยนต์
  • มีตัวจับเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ควบคุมด้วยระบบ SCR ตั้งแต่ 2 ถึง 65 รอบ
  • วงจรชดเชยจะเริ่มจับเวลา เมื่อมีกระแสไฟไหลผ่านในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งสามารถใช้ได้กับแผ่นชิ้นงานที่เคลือบสีไว้
  • มีช่องสำหรับใส่อิเล็กโทรดด้านล่างเป็นพิเศษ ในกรณีที่ต้องการระยะเปิดที่มากขึ้น
  • หม้อแปลงทุกตัวเคลือบด้วยฉนวนแบบ F Class โดยผ่านการทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้า 400V